Illustration av takbehandling. Man med handskar förseglar taket från att läcka in.

Takbehandling gör man för att förhindra läckage varpå för att stoppa vatten från att komma in i byggnaden. Det är absolut nödvändigt för att huset att förbli torrt men ockå säkert. Läcker det in vatten kan byggnaden bli osäker därefter helt obeboelig. Det finns flera typer av tak, några inkluderar platta tak, sadeltak, mansardtak, valmat tak, och pulpettak mfl.
Alla har sina olika egenskaper. Olika tak kräver olika åtagande, beroende på vilken uppgift och eller arbete som skall utföras. 

​Innehåll:

  • Vad är en takbehandling?
  • Hur gör man en takbehandling? 
  • Takbehandlings pris?

Vad är takbehandling?

För att förhindra läckage är det viktigt att förstå alla orsaker. Alltså de orsaker som till slut leder till läckage i första hand.

​För det första är en orsak till läckage absorption av vatten från atmosfären. Detta kan orsaka att det sipprar vätska genom väggar, takterrasser, osv. För det andra kan även porositeten i de material som byggnaden är tillverkad av vara en orsak. Porösa material är de som absorberar fukt och vätskor vilket följaktligen kan leda till korrosion. Det leder så småningom till läckage genom byggnadens väggar och takterrasser. Summa summarum är att läckage kan få ödesdigra konsekvenser på lång sikt. De kan göra platsen både obeboelig och väldigt osäker, de kan skapa fula fläckar i taken eller göra golvbeläggningarna skadade. Det är därför varje tak ska vara vattentätt.

takbehandling och takläggning vid samma arbete.
takbehandling med brännare förseglar taket från regn och vatten.

Hur kan ett jobb från oss se ut?

Fuktsäkrande av tak kräver att man hittar den absolut lämpligaste lösningen för den unika situationen. De produkter du ämnar använda behöver vara kompatibla med de material från vilket ditt tak består av. Det finns många lösningsmedel där ute, men inte alla av dem är lämpliga för ditt tak. T.ex. om ditt tak är täckt av silikon, kommer det inte att acceptera något annat material eftersom det kommer att hindra vidhäftandet. Applicering av tätskikt kan se ut som nedan.

1) Rengöring 
Innan du börjar med själva processen måste ditt tak rengöras. Om du vill att behandlingen ska appliceras på rätt sätt behöver det därför en mycket stark vidhäftning. Den bästa metoden för rengöring av taket är trycktvätt. Bortsett från att ta bort all smuts avslöjar det också alla täckta detaljer som förmodligen måste behandlas också.

2) Grundlager
Grundfärger används för att blockera eventuell blödning av oljor genom det flytande membranet vilket innebär en bättre vidhäftande förmåga. Innan du applicering måste ytan vara helt torr.

3) Behandling av detaljer
Tätskikt kan vi lägga på efter behandling och applicering av alla detaljer. Inre och yttre hörn, rör, avlopp, etc är exempel på detaljer.

4) Applicering 
Slutligen kan vi gå vidare till huvudsteget – tillämpning av tätskikt. Vissa tillämpningar kräver även infusion av en matta under installationen och andra inte. Appliceringen sker vanligtvis i flera lager. Tiden det tar för varje applicering beror på faktorer, såsom väderförhållanden, porositet, temperatur, etc.

​5) Inspektion 
Slutligen sker en inspektion. Kontinuerlig inspektion sker även under arbetet. Den innehåller tester och visuell inspektion. Mängden av den applicerade beläggningen är mycket viktig. Både för mycket men också att inte ha tillräckligt med vätska kan få dåliga konsekvenser, det är viktigt att allt är korrekt måttat. 

orange takplattor lagda i fin vävnad. bra takförsegling.
arbetare gör en försegling och takbehandling i göteborg.

Vad kostar en takbehandling?

Den genomsnittliga kostnaden för takbehandling varierar mellan 4000kr-15000kr. och det totala genomsnittet per kvadratmeter är mellan 5-50kr. Priserna varierar beroende på flera orsaker, bla:

  • Din geografiska plats
  • Typ av material
  • Takets skick
  • Behandlingstyp

Mycket vanligt är att man kombinerar med taktvätt och takmålning för maximal effekt och lyster.

​Kontakta oss så skall vi göra allt för att sätta ihop ett av de mest förmånliga paketet till dig!